Journal articles

In this section you will find an overview of articles written by ICLON research staff members, published in scientific and professional journals in the last 5 years.

2014

Scientific articles   

Refereed
Admiraal, W. (2014). Meaningful learning from practice: Web-based video in professional preparation programs in university. Technology, Pedagogy and Education, 23, 491-506.

Admiraal, W., Huisman, B., & Ven, M. van de. (2014). Self- and peer assessment in Massive Open Online Courses. International Journal of Higher Education, 3(3), 119-128. DOI:  10.5430/ijhe.v3n3p119

Admiraal, W., Huizenga, J., Heemskerk, I., Kuiper, E., Dam, ten G., & Volman, M. (2014). Gender-inclusive game-based learning in secondary education. International Journal of Inclusive Education, 18, 1208-1218.

Admiraal, W., Janssen, T., Huizenga, J., Kranenburg, F., Taconis, R., & Corda, A. (2014). e-Assessment of student-teachers’ competence as new teachers. Turkish Online Journal of Educational Technology, 13(4), 21-29.

Admiraal, W., Smit, B. H. J., & Zwart, R. (2014). Models and design principles for teacher research. IB Journal of Teaching Practice, 2(1), 1-6.

Belo, N.A.H., Van Driel, J.H., van Veen, K., & Verloop, N. (2014). Beyond the dichotomy of teacher- versus student-focused education: A survey study on physics teachers' beliefs about the goals and pedagogy of physics education. Teaching and Teacher Education, 39, 89-101. DOI 10.1016/j.tate.2013.12.008.

Blom, A., & Admiraal, W. (2014). Students creating wikipages for learning geography. IB Journal of Teaching Practice, 2(2), 1-6.

De Jong, R., Mainhard, T., van Tartwijk, J., Veldman, I., Verloop, N., & Wubbels, T. (2014). How pre-service teachers' personality traits, self-efficacy, and discipline strategies contribute to the teacher–student relationship. British Journal of Educational Psychology, 84(2), 294-310. doi: 10.1111/bjep.12025

Dobber, M., Akkerman, S.F., Verloop, N., & Vermunt, J. (2014). Regulating collaboration in teacher education. Research Papers in Education, 29(1), 69-92. DOI 10.1080/02671522.2012.749506

Endedijk, M.D., Brekelmans, M., Verloop, N., Sleegers, P.J.C., & Vermunt, J.D. (2014). Individual differences in student teachers’ self-regulated learning: An examination of regulation configurations in relation to conceptions of learning to teach. Learning and Individual Differences, 30, 155-162.

Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, W., & Dam, G. ten. (2014). Typology of student citizenship. European Journal of Education, 49, 514-528.

Hu, Y., van der Rijst, R.M., van Veen, K., & Verloop, N. (2014).  ‘And never the two shall meet?’ Comparing Chinese and Dutch university teachers about the role of research in teaching. Higher Education, 68(4), 607-622.  doi: 10.1007/s10734-014-9734-0.

Janssen, F.J.J.M. , Westbroek, H.B., & Doyle, W. (2014) The practical turn in teacher education. Designing a preparation sequence for core practice  frames. Journal of Teacher Education, 65(3), 195-206.

Janssen, F.J.J.M., & van Berkel, B. (2014). Making philosophies of science education practical for science teachers. Science & Education.  DOI 10.007/s11191-014-9375

Janssen, F.J.J.M., Westbroek, H., & Van Driel, J.H. (2014). How to make guided discovery learning practical for student teachers? Instructional Science, 42(1), 67-90. DOI 10.1007/s11251-013-9296-z.

Janssen, F.J.J.M., Westbroek, H.B.,& Doyle, W. (2014). Practicality studies:  How to move from what works in principle to what works in practice.  Journal of the Learning Sciences. DOI 10.008/10508406.2014.954751

Oolbekkink-Marchand, H.W., Van Driel, J.H., & Verloop, N. (2014). Perspectives on teaching and regulation of learning: a comparison of secondary and university teachers. Teaching in Higher Education, 19(7), 799-811.  doi: 10.1080/13562517.2014.934342

Platteel, T., Hulshof, H., Van Driel, J.H. & Verloop, N. (2014). Teachers’ interpretations of the concept-context approach for L1 education. L1 - Educational Studies in Language and Literature, 13, 1-25.

Saab, N., & Stengs, S. (2014). Teachers who use flipping the classroom: professional development, feelings of autonomy and TPACK. International Journal of Social Media and Interactive Learning Environments, 2(4), 341-360.

Van der Rijst, R. M., Visser-Wijnveen, G. J., Van Driel, J. H., & Verloop, N. (2014). Development of a tool to evaluate lecturers’ verbal repertoire in action. Teaching in Higher Education, 19(6), 657-670. DOI 10.1080/13562517.2014.901959.

Veenman, M.V.J., Bavelaar, L., De Wolf, L., & Van Haaren, M.G.P. (2014). The on-line assessment of metacognitive skills in a computerized learning environment. Learning and Individual Differences, 29, 123–130.

Velthuis, M., & Janssen, F.J.J.M. (2014). Working towards practical differentiation in the teaching of German. IB Journal of Teaching Practice, 2(1), 37-46.

Visser, A. & Krommenhoek, D. (2014). Boys and Bilingualism. Mapping the ‘gender-gap’ at Wolfert TTO. IB Journal of Teaching Practice, 2(1).

Visser, A. (2014). Teacher Research in Rotterdam. Lessons from a successful intervention. IB Journal of Teaching Practice, 2(1).

Wisse, P., Roelse, M., & Admiraal, W. (2014). School career of students with high proficiency in either Mathematics or language. World Journal of Education, 4(4), 43-54.


Non-refereed

Berry, A., & Russell, T. (2014). Critical Friends, Collaborators and Community in Self-Study. Studying Teacher Education, 10(3), 195-196.

Russell, T., & Berry, A., (2014). Self-Study of Teaching and Teacher Education Practices in Diverse Contexts. Studying Teacher Education, 10(2), 101-102.


Professional publications

Admiraal, W. (2014). Praktijkonderzoek. In Lexicon van begrippen. Nieuwe perspectieven van duale promovendi. Den Haag: Centrum Regionale Kennisontwikkeling, Universiteit Leiden Campus Den Haag.

Admiraal, W. (2014). Voorwoord. Professionele leraren. Opbrengsten en inzichten uit praktijkgerichte onderzoeksprojecten van de VO-raad. Utrecht, Nederland: VO-raad.

Admiraal, W., Beishuizen, J., Dam, G. ten, & Volman, M. (2014). Wetenschappelijk praktijkonderzoek naar onderwijs: Zaak van docenten en onderzoekers. In J. van Tartwijk, M. Brekelmans, P. den Brok, & T. Mainhard (red.), Theorie en praktijk van leren en de leraar. Liber amicorum Theo Wubbels (175-187). Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Admiraal, W., Sligte, H., & Lockhorst, D. (2014). Scan: waar staan we met onze professionele leercultuur? Didactief, 44(6), 49.

Beijaard, D., Van Driel, J.H., Veldman, I., Verloop, N., & Vermunt, J.D. (2014). Onderzoek naar docentcognities. In J. van Tartwijk, M. Brekelmans, P. den Brok & T. Mainhard (Red.), Theorie en praktijk van leren en de leraar (Liber Amicorum Theo Wubbels; pp. 81-98). Amsterdam: SWP.

Bemmel, H. van, & Koopman, L. (2014). Quantumlesje (1): superkleine details zien met supersnelle deeljes: Inzicht in de relatie van De  Broglie. NVOX, 39, 168-169.

Bemmel, H. van, & Koopman, L. (2014). Quantumlesje (2): licht oogsten met laagjes, NVOX, 39, 216-217.

Bemmel, H. van, & Koopman, L. (2014). Quantumlesje (3): kleurstoffen en zonnebrandcrème: opgesloten quantumdeeltjes. NVOX, 39, 272-273.

Bemmel, H. van, & Koopman, L. (2014). Quantumlesje (4): de grootte van atomen: het compromis tussen potentiële en kinetische energie. NVOX, 39, 346-347.

Bemmel, H. van, & Koopman, L. (2014). Quantumlesje (5): meerdere elektronen: quantumgedrag in vaste stoffen. NVOX, 39, 468-469.

Bemmel, H.J.M. van (2014). Bespreking proefschrift L. Koopman. Tijdschrift voor de didactiek der Betawetenschappen, 31(1&2).

Berry, A. (2014). Metacognition in CLIL. CLIL magazine, Spring 2014, 13.

Hulshof, H. (2014). De 'triviale' herkomst van het redekundig ontleden. Uit de geschiedenis van de schoolgrammatica in Nederland. Levende Talen Magazine, 101(7), 20-25.

Janssen, F.J.J.M. (2014). Onderwijsinnovaties: Goede ontwerpen of onmogelijke theepotten?  Onderzoek van Onderwijs, 43(2), 16-23.

Kamp, M-T. van de, Rijlaarsdam, G., Drie, J. van, & Admiraal, W. (2014). Wat weten leerlingen van divergent denken bij beeldende vormgeving? Script! Perspectief (1).

Klein, S.R.E. (2014). Rainbows and Black Pete’s: On heritage debates in the Netherlands and South Africa [reply 19 November 2014 to blogpost]. Public History Weekly. Blogjournal for History and Civics Education, 2(39). Retrieved from http://public-history-weekly.oldenbourg-verlag.de/2-2014-39/heritage-day/#comment-1375

Logt, A. van der (2014). Onderzoekend leren in databanken. In A. Mottart & S. Vanhooren (Eds.). 28e Conferentie Onderwijs Nederlands (pp. 204-207). Gent: Academia Press.

Mulder, J., Roebertsen, H., Van Blankenstein, F., Demedts, L., Grunefeld, H., De Jong, R., Klaassen, R., Laga, L., Lam, I., Resseler, R., & Romein, D. (2014). Educational development in a changing world: Uitwisselen van ervaringen in Zweden. Onderzoek van Onderwijs, 43, 14-19.

Ouden, J. den (2014). Het vak opnieuw uitvinden. Narthex, Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 14(1), 28-33.

Ouden, J. den (2014). Ik moet er zelf wel achter staan. Narthex, Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 14(4), 45- 49.

Ouden, J. den (2014). Wat, waarom en hoe. Narthex, Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 14(3), 50-56.

Pater, C. & Van Driel, J.H. (2014). Professionele leraren. Opbrengsten en inzichten uit praktijkgerichte onderzoeksprojecten van de VO-raad. Utrecht: VO-raad.

Saab, N. (2014). ICT in de klas. Kluwer Navigator Onderwijs. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Saab, N. (2014). Onderzoeksnieuws. Later naar school = beter functioneren. Onderwijsinnovatie, 1, 30-31.

Saab, N. (2014). Onderzoeksnieuws. Mooc’s: docenten en deelnemers. Onderwijsinnovatie, 3, 30-31.

Saab, N. (2014). Onderzoeksnieuws. Trainen met de Tang Solver. Onderwijsinnovatie, 2, 30-31.

Smit, B. H. J., & Verbeek, G. (2014). Een palet van mogelijkheden:  Leerlingonderzoek in Australië. In G. Verbeek & P. Ponte (Eds.), Participatie in het onderwijs: Onderzoek met en door leerlingen (pp. 133-158). Den Haag, the Netherlands: Boom Lemma Uitgevers.

Storck, E., & Boom, S., (2014). Requesens hoefden we niet te kennen! Een antwoord op Rik van Lente. Kleio, 5,  50-52.

Tjon Soei Sjoe, K., Kop, P., Van Haselen, M., Van As, D. (2014). Gelijke monniken, gelijke kappen. Euclides, 90(3), 16-18.

van der Rijst, R. M., & Wolfensberger, M. V. C. (2014). Docentopvattingen over de meerwaarde van honoursonderwijs voor het leren van talentvolle en gemotiveerde studenten. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 32(1), 52-65.

Verstelle M., Schreuder M., & Jelgerhuis H. (2014). Trendrapport Open Education 2014, 4, 24-30. Retrieved from www.surf.nl/trendrapportopeneducation2014 Visser, A. (2014). Motivatie? Nee. Interesse! Van 12 tot 18, vakblad voor het VO, 24(6), 6-8.    

2013

Scientific articles

Admiraal, W., Lockhorst, D., Smit, B., & Weijers, S. (2013). The Integrative Model of Behavior Prediction to Explain Technology Use in Post-graduate Teacher Education Programs in the Netherlands. International Journal of Higher Education, 2(4), 172-178. doi: 10.5430/ijhe.v2n4p172

Bakker, A., Boersma, K., & van Driel, J. (2013). Onderzoek naar de vernieuwingen in het bètaonderwijs.  Pedagogische Studiën, 90 (2), 2-3.

Berry, A., & Russell, T. (2013). Seeking congruence in Teacher Education Practices through Self-Study. Studying Teacher Education, 9(3), 201-202.

Berry, A., & Van Driel, J.H. (2013). Teaching about teaching science: Aims, strategies and backgrounds of science teacher educators. Journal of Teacher Education, 64 (2), 117-128.

Buijs, M., & Admiraal, W. (2013). Homework assignments to enhance student engagement in secondary education. European Journal of Psychology of Education, 28, 767-779.

Dam, M., Janssen, F.J.J.M, & Van Driel, J.H. (2013). Concept-contextonderwijs leren ontwerpen en uitvoeren: een onderwijsvernieuwing praktisch bruikbaar maken voor docenten.  Pedagogische Studiën, 90 (2), 63-77.

De Jong, R., Mainhard, T., van Tartwijk, J., Veldman, I., Verloop, N., & Wubbels, T. (2013; first online). How pre-service teachers' personality traits, self-efficacy, and discipline strategies contribute to the teacher–student relationship. British Journal of Educational Psychology. doi: 10.1111/bjep.12025

De Jong, R., Van Tartwijk, J., Wubbels, T., Veldman, I., & Verloop, N. (2013). Student teachers’ discipline strategies: relations with self-images, anticipated student responses and control orientation. Educational Studies, 39(5), 582-597.

De Jong, R., Van Tartwijk, J., Wubbels, T., Veldman, I., & Verloop, N. (2013). Beginning and end of the internship: student teachers’ interpersonal profiles and the accuracy of their self-beliefs. European Journal of Teacher Education, 36(4), 393-412.

De Jong, R.J., Van Tartwijk, J., Verloop, N., Veldman, I., & Wubbels, T. (2013). Persoonlijkheid, self-efficacy, disciplineringsstrategieën en de leerkracht-leerlingrelatie bij leerkrachten in opleiding. Pedagogische Studiën, 90(1), 21-39.

Dobber, M., Vandyck, I., Akkerman, S., De Graaff, R., Beishuizen, J., Pilot, A., Verloop, N., & Vermunt, J. (2013). The development of community competence in the teacher education curriculum. European Journal of Teacher Education, 36(3), 346-363.

Endedijk, M.D., Brekelmans, M., Verloop, N., Sleegers, P.J.C., & Vermunt, J.D.  (2013; first online). Individual differences in student-teachers'  self-regulated learning: An examination of regulation configurations in relation to conceptions of learning to teach. Learning & Individual Differences. Available online 14 December 2013, http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2013.12.005.

Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, W., & Dam, G. ten. (2013). Review of effects of citizenship education. Educational Research Review, 9, 158-173.

Hume, A., & Berry, A.K. (2013). Enhancing the Practicum Experience for Pre-service Chemistry Teachers Through Collaborative CoRe Design with Mentor Teachers. Research in Science Education, 43(5), 2107-2136.

Janssen, F.J.J.M. (2013). Ontwikkelen van adaptieve onderwijsexpertise.  Het belang van gereedschap voor framing. Pedagogische Studiën, 90(6), 37-42.

Janssen, F.J.J.M. , Westbroek, H.B., & W. Doyle (2013; first online). The practical turn in teacher education. Designing a preparation sequence for core practice frames. Journal of Teacher Education, doi:10.1177/0022487113518584.

Janssen, F.J.J.M., Westbroek, H., Doyle, W., & Van Driel, J.H. (2013). How to make innovations practical? Teachers College Record, 115 (7), 1-42.

Janssen, F.J.J.M., Westbroek, H.B., & van Driel, J.H. (2013; first online). How to make guided discovery learning practical for student teachers. Instructional Science. doi: 10.1007/s11251-013-9296-z.

Karkdijk, J., Schee, J. van der, & Admiraal, W. (2013). Effects of teaching with mysteries on students’ geographical thinking skills. International Research in Geographical and Environmental Education, 22, 183-190.

Knol, M.H., In ’t Veld, R., Vorst, H.C.M., van Driel, J.H., & Mellenberg, G.J. (2013). Experimental effects of student evaluations coupled with collaborative consultation on college professors’ instructional skills. Research in Higher Education, 54, 825-850. DOI 10.1007/s11162-013-9298-3.

Kragten, M., Admiraal, W., & Rijlaarsdam, G. (2013). Diagrammatic literacy in secondary Science education. Research in Science Education, 43, 1785 - 1800.

Luttenberg, J., Imants, J., & van Veen, K. (2013). Reform as ongoing positioning process: the positioning of a teacher in the context of reform. Teachers and Teaching, 19(3), 293-310. doi: 10.1080/13540602.2012.754161

Moonen, M., Stoutjesdijk, E., Graaff, de, R., Corda, A. (2013, January, first online). Implementing the CEFR in secondary education: impact on FL teachers' educational and assessment practice. International Journal of Applied Linguistics.

Platteel, T., Hulshof, H., Van Driel, J., & Verloop, N. (2013). Teachers´ interpretations of the concept/context approach for L1 education.  L1 Educational Studies in Language and Literature, 13, 1-25.

Ponte, P., & Smit, B. H. J. (2013). Education for all as praxis: consequences for the profession. Professional Development in Education, 39(4), 455-469. doi: 10.1080/19415257.2013.796296

Russell, T., & Berry, A. (2013). The Power and Significance of Collaboration in Self-studies of Teacher Education Practices. Studying Teacher Education, 9(1), 1-2.

Schmelzing, S., Van Driel, J.H., Jüttner, M., Brandenbusch (b. Wüsten), S., Sandmann, A., & Neuhaus, B.J. (2013). Development, Evaluation, and Validation of a Paper-and-pencil Test for Measuring two Components of Biology Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Concerning the ‘Cardiovascular System’.  International Journal of Science and Mathematics Education, 11 (6), 1369-1390. DOI 10.1007/s10763-012-9384-6

Smit, B. H. J. (2013). Young people as co-researchers: enabling student participation in educational practice. Professional Development in Education, 39(4), 550-573. doi:10.1080/19415257.2013.796297

Smit, K., De Brabander, C. J., & Martens, R. L. (2013).  Student-centred and teacher-centred learning environment in pre-vocational secondary education: Psychological needs, and motivation. Scandinavian Journal of Educational Research, doi:10.1080/00313831.2013.821090

Tigelaar, D. E. H., & Beijaard, D. (2013). Special issue: formative assessment and teacher professional learning. Teachers and Teaching, 19(2), 109-114. doi: 10.1080/13540602.2013.741840

Van Blankenstein, F. M., Dolmans, D. H.J.M., Van der Vleuten, C.P.M. & Schmidt, H. G. (2013). Relevant prior knowledge moderates the effect of elaboration during small group discussion on academic achievement. Instructional Science, 41(4), 729-744.

Van Blankenstein, F., Dolmans, D. H. J. M., Van der Vleuten, C. P. M., & Schmidt, H. (2013). Elaboration during problem-based group discussion: Effects on recall for high and low ability students. Advances in Health Sciences Education, 18(4), 659-672.

Van der Rijst, R. M., Visser-Wijnveen, G. J., Verloop, N., & Van Driel, J. H. (2013). Undergraduate science coursework: Teachers’ goal statements and how students experience research. Innovations in Education & Teaching International, 50(2), 178-190.

Van Kan, C., Ponte, P., & Verloop, N. (2013). How do teachers legitimize their classroom interactions in terms of educational values and ideals? Teachers and Teaching: Theory and Practice, 19(6), 610-633.

Van Kan, C., Ponte, P., & Verloop, N. (2013). Ways in which teachers express what they consider to be in their pupils´ best interest. Professional Development in Education, 39(4), 574-595.

Veldman, I., Van Tartwijk, J., Brekelmans, M., & Wubbels, T. (2013). Job satisfaction and teacher-student relationships across the career: Four case studies. Teaching and Teacher Education, 32, 55-65.

Verberg, C. P. M., Tigelaar, D. E. H., & Verloop, N. (2013). Teacher learning through participation in a negotiated assessment procedure. Teachers and Teaching, 19(2), 172-187. doi: 10.1080/13540602.2013.741842

Verberg, C.P.M., Tigelaar, D.E.H., & Verloop, N. (2013). Teacher learning through participation in a negotiated assessment procedure. Teachers and Teaching, Theory and Practice, 19(2) 179-194.

Wieringa, N., Janssen, F.J.J.M, & Van Driel, J.H. (2013). Het gebruik van doelsystemen om de interpretatie en implementatie van concept-contextonderwijs door biologiedocenten te begrijpen.  Pedagogische Studiën, 90 (3), 37-55.

Professional articles

Admiraal, W., Biemans, H., & Mulder, M. (2013). Inleiding op het nummer Onderwijsresearchdagen 2012. Pedagogische Studiën, 90(3), 2-3.

Admiraal, W., Lockhorst, D., & Kieft, M. (2013). Informatie- en communicatietechnologie in de universitaire lerarenopleiding in Nederland. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 31(3), 139-151.

Beishuizen, J., Dolmans, D., van Driel, J.H., Wopereis, I,. & van Merriënboer, J. (2012). Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen: terugblik en vooruitblik. Pedagogische Studiën, 89 (6), 417-424.

Buishuizen, Y. E., Spelten, E., & Van der Rijst, R. M. (2012). Professionaliteit van docenten: academische houding in het hbo. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 30(4), 245-258.

den Ouden, J. (2013). Levensbeschouwing lijkt wel Chinees. Gedachten over het leren van levensbeschouwelijke taal. Narthex, Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie,13(4). 5-12.

den Ouden, J. (2013). Magie moeten we verdrijven, het mysterie is verrijking. In gesprek met Carlo Beenakker over magie, wetenschap en geloof. Narthex, Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie,13(1), 18-26.

Janssen, F.J.J.M. (2013). Een praktisch basismodel voor het verhogen van de prestatie en motivatie van alle leerlingen. Kwaliteitskaart School aan Zet .

Klein, S. (2013). Historisch denken in miniatuur. Kleio, 54, 52-54.

Klein, S., & Schuijt, D. (2013). Slavernijgeschiedenis 2.0: website vanuit verschillende perspectieven. Kleio,54, 32-34.

Kragten, M., Admiraal, W., & Rijlaarsdam, G. (2013). Geletterdheid in diagrammen in de betavakken. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 35(1), 63-81.

Tigelaar, D., & Sins, P. (2013). Begeleiding bij reflectie in MBO Zorgopleidingen: hoe docenten zich ontwikkelen. Onderwijs & Gezondheidszorg, 37(2), 3-8.

Van Bemmel, H.J.M. (2013). Quantumproefkonijnen (1). NVOX, 38(7), 324-325.

Van Bemmel, H.J.M., Janssen, F.J.J.M. (2013). Gouden leerlingen, differentiëren door je les om te draaien. NVOX, 38(5), 222-223.

Van Bemmel, H.J.M., Janssen, F.J.J.M. (2013). Quantumproefkonijnen (2). NVOX, 38(9), 432-433.

Van der Rijst, R. M., Bakker, M., & Van Duijn, G. (2013). De praktijkschok van (v)mbo-leraren: hoe goed bereiden wij leraren voor op de praktijk? Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 34(1), 25-36.

Van der Rijst, R. M., De Hei, M., & Sjoer, E. (2013). Conferentieverslag Onderwijs Research Dagen 2013: de stand van zaken van het onderzoek naar hoger onderwijs. Onderzoek van Onderwijs, 42(2), 21-23.

Van Duijn, G., De Beaufort, A. J., & Van der Rijst, R. M. (2013). . Onderzoek van Onderwijs, 42(1), 10-14.

Van Duijn, G., Van der Rijst, R. M., & Nedermeijer, N. (2013). Boekbespreking: Van Berkel, Jansen & Bax, Studiesucces bevorderen. Onderzoek van Onderwijs, 42(1), 24.

Westenberg, M., & Van Driel, J.H. (2012). Gemiddeld een zeven halen om over te gaan. NRC, 29 mei 2012. 


Dio-vakpublicatie
Tates, G., & Zoetelief, J. (2013). Chinees – meer dan taal alleen! Het onderdeel cultuur bij Chinese Taal en Cultuur. Levende Talen Tijdschrift,14(2), 20-30.

2012

Scientific articles

Admiraal, W., & Lockhorst , D. (2012). The Sense of Community in School Scale (SCSS). Journal of Workplace Learning, 24, 245-255.

Admiraal, W., Akkerman, S. F., & Graaf, R. de (2012). How to foster collaborative learning in communities of teachers and student teachers? Introduction of a special issue. Learning Environments Research, 15, 273-276.

Admiraal, W., Lockhorst, D., & Pol, J. van der (2012). An expert study on a descriptive model of teacher communities. Learning Environments Research, 15, 345-361.

Akkerman, S., Admiraal, W., & Simons, P. R. J. (2012). Unity and diversity in a collaborative research project. Culture & Psychology, 18, 227-252.

Berry, A., & Russell, T. (2012). Collaboration and community building in teacher educators’ work. Studying Teacher Education. 8(3), 205-207.

Berry, A., & Russell, T. (2012). Examining Connections Between Teacher Educators' Values, Beliefs, and Actions Through Self-Study. Studying Teacher Education, 8(1), 1-2.

Berry, A., & Russell, T. (2012). Self-study and the Development of New Perspectives on Pre-service Teacher Education. Studying Teacher Education. 8(3), 105-107.

Berry, A., & Van Driel, J.H. (2012). Teaching about teaching science: Aims, strategies and backgrounds of science teacher educators. Journal of Teacher Education. DOI: 10.1177/0022487112466266.

Clemans, A., Berry, A., & Loughran, J. (2012). Public Anticipation Yet Private Realisation: The Effects Of Using Cases as an approach to developing teacher leaders. Australian Journal of Education, 56(3), 287-302.

De Jong, R.J., Van Tartwijk, J., Verloop, N., Veldman, I., & Wubbels, T. (2012). Teachers’ expectations of teacher-student interaction: Complimentary and distinctive expectancy patterns. Teaching and Teacher Education, 28(7), 948-956.

De Putter-Smits, L., Taconis, R., Jochems, W.M.G. & Van Driel, J. H. (2012). An analysis of teaching competence in science teachers involved in the design of context-based curriculum materials. International Journal of Science Education, 34(5), 701-721.

Dobber, M., Akkerman, S. F., Verloop, N., & Vermunt, J. D. (2012). Student teachers’ collaborative research: Small-scale research projects during teacher education. Teaching and Teacher Education, 28(4), 609-617. doi: 10.1016/j.tate.2012.01.009

Dobber, M., Akkerman, S.F., Verloop, N., Admiraal, W., & Vermunt, J. (2012). Developing designs for community development in four types of student teacher groups. Learning Environments Research, 15(3), 279-297.

Dobber, M., Akkerman, S. F., Verloop, N., & Vermunt, J. D. (2012). Regulating collaboration in teacher education. Research Papers in Education, 1-24. doi: 10.1080/02671522.2012.749506

Dobber, M., Vandyck, I., Akkerman, S., Graaff, R. de, Beishuizen, J., Pilot, A., Verloop, N., & Vermunt, J. (2012). The development of community competence in the teacher education curriculum. European Journal of Teacher Education, 1-18. doi: 10.1080/02619768.2012.718326

Dolmans, D.H.J.M. & Tigelaar, D.E.H. (2012). Building bridges between theory and practice in medical education by using a design-based research approach: AMEE Guide no. 60. Medical Teacher, 34, 1-10.

Endedijk, M.D., Vermunt, J.D., Verloop, N., & Brekelmans, M. (2012). The nature of student teachers’ regulation of learning in teacher education. British Journal of Educational Psychology, 83(3), 469-491.

Heemskerk, I., Volman, M., Admiraal, W., & Dam, G. ten (2012). Inclusiveness of ICT in secondary education: Students’ appreciation of ICT tools. , 155-170.

Honing, T., Claessens, W., & Admiraal, W. (2012). Effects of the use of concept maps on historical overview knowledge. (1), 93-104.

Karakhanyan, S., van Veen, K., & Bergen, T. (2012) Perceptions of Higher Education Teachers in Armenia. European Education, 44(2), 65-89.

Karakhanyan, S., van Veen, K., & Bergen, T. (2012). What do leaders think? Reflections on the implementation of higher education reforms in Armenia, Educational Management, Administration and Leadership, 40, 752-771.

Loughran, J., Berry, A., Cooper, R., Keast, S., & Hoban, G. (2012). Preservice teachers learning about teaching for conceptual change through slowmation. Asia-Pacific Forum on Science Teaching and Learning [online ], 13(1). June, 2012.

Meijer, P. C., Oolbekkink, H.W., Meirink, J.A., & Lockhorst, D. (2012). Teacher research in secondary education: Effects on teachers’ professional and school development, and issues of quality. International Journal of Educational Research, http:// dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2012.10.005

Padilla, K., & Van Driel, J.H. (2012). Relationships among cognitive and emotional knowledge of teaching quantum chemistry at university level. Educación Química, 23(2), 311-226.

Schenke, W., Volman, M.L.L., van Driel, J.H., Geijsel, F.P., &. Sligte, H.W. (2012). De aard van cross-professionele samenwerking in de context van R&D projecten in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 89(6), 350-363.

Smith, K, V., Loughran, J., Berry, A., & Dimitrakopoulos, C. (2012). Developing Scientific Literacy in a Primary School. International Journal of Science Education, 34(1), 127-152.

Tigelaar, D., &  Janssen, F.J.J.M. (2012). Dilemmas in Designing Rubrics for the Assessment of Student teachers in Teacher Education. Stories of a design and evaluation process in the  context of Biology Teaching. Educacion Quimica, 2, 1-9.

Van der Vleuten, C.P.M., Schuwirth, L.W., Driessen, E.W., Dijkstra, J., Tigelaar, D., & Baartman, L.K.J. (2012). A model for programmatic assessment fit for purpose. Medical Teacher, 34, 205-214.

Van Driel, J.H., & Berry, A. (2012). Teacher Professional Development Focusing on Pedagogical Content Knowledge. Educational Researcher, 41(1), 26-28.

Van Driel, J.H., Meirink, J.A., Van Veen, K., & Zwart, R.C. (2012). Current trends and missing links in studies on teacher professional development in science education: A review of design features and quality of research. Studies in Science Education, 48(2), 129-160.

Verberg, C. P. M., Tigelaar, E. H. & Verloop, N. (2012). Teacher learning through participation in a negotiated assessment procedure. Teachers and Teaching: Theory and Practice. DOI: 10.1080/13540602.2013.741842. (To be published in print: Volume 19, issue 2; April 2013).

Visser-Wijnveen, G. J., van Driel, J. H., van der Rijst, R. M., Visser, A., & Verloop, N. (2012). Relating academics' ways of integrating research and teaching to their students' perceptions. Studies in Higher Education, 37(2), 219-234. doi: 10.1080/03075079.2010.536913

  
Professional articles

Beeker, A.,  Corda, A. (Eds.) (2012). Vaardigheidstoetsen Chinees A1. Toetsen ontwikkeld door Baardman, E., Beeker, A., Corda, A., Fasoglio, D., Liu-Chau, X.H. & C. Smulders. Enschede/Leiden: SLO/ICLON.

Beishuizen, J., Dolmans, D., van Driel, J.H., Wopereis, I,. & van Merriënboer, J. (2012). Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen: terugblik en vooruitblik. Pedagogische Studiën, 89, 6, 417-424.

Corda, A., Koenraad, T., & Visser, M. (2012). Spreekvaardigheidsdidactiek en ICT. Levende Talen Tijdschrift 13 (1), 36-44.

den Ouden, J. (2012). Echt begrijpen waar het om gaat: Het vakdidactisch model van Clive Erricker. Narthex, Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 12(2), 23-29.

den Ouden, J. (2012). Wij geloven, help het ons hopen. In gesprek met Johan ter Beek. Narthex,Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie,12(3). 12-15.

Janssen, F.J.J.M. (2012). Uitdagend vakonderwijs voor alle leerlingen. In ICLON (red.). Leren en Instructie (pp. 119-133). Leiden ICLON: Universiteit Leiden.

Kok, E., Corda, A.  (2012). Najaarsconferentie voor eerste- en tweedegraads lerarenopleiders mvt. Levende Talen Magazine,99(2), 49-50.   Kop, P. (2012). Kleine didactieken. Euclides, 87(5), 1211-1212.

Mulder, J., Van der Rijst, R. M, De Jong, R., Hoeijmakers, I., & Lesage, E. (2012). Across the globe higher education teaching and learning: Where east meets west. Conferentieverslag van de tweejaarlijkse bijeenkomst van het International Consortium for Educational Development (ICED), 23-25 juli 2012, Bangkok, Thailand. Onderzoek van Onderwijs, 41(3), 48-52.

Nouta, J., Nessar, A., & Van der Rijst, R. M. (2012). Een analyse van de studiekeuze van aspirant-studenten van allochtone afkomst: status, familie en utiliteit als kernthema’s. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 30(1), 45-59.

Tigelaar, D., Corbalan., & Folmer, E. (2012). Chinees als nieuw schoolvak? De eerste resultaten van een pilot, Levende talen Tijdschrift, 3(2),  3-13.

Van Barneveld, E., & Kop, P. (2012). VWO – wiskunde A pilot. Euclides, 88(1).

van de Kamp, M. T., Admiraal, W., Rijlaarsdam, G. (2012). Creativiteit bevorderen bij de kunstvakken: Waarom is creativiteit belangrijk? , 6-9.

van de Kamp, M. T., Drie, J. van, Rijlaarsdam, G., & Admiraal, W. (2012). Beoordelen van praktijkwerk bij de kunstvakken: Voorwaarden voor een betrouwbare en valide beoordeling. , 6-8.

Westenberg, M. & Van Driel, J.H. (2012). Gemiddeld een zeven halen om over te gaan. NRC, 29 mei 2012.        

2011

Scientific articles

Bakker, M., Roelofs, E., Beijaard, D., Sanders, P., Tigelaar, D., & Verloop, N. (2011). Video portfolios: The development and usefulness of a teacher assessment procedure. Studies in Educational Evaluation, 37, 123–133.

De Putter-Smits, L., Taconis, R., Jochems, W., & Van Driel, J. (2011). De emphasisvoorkeur van docenten biologie, natuurkunde en scheikunde en de gevolgen voor curriculumvernieuwingen. Tijdschrift voor Didactiek der ß-wetenschappen, 28(1), 33-48.

Friedrichsen, P., Van Driel, J.H., & Abell, S.K. (2011). Taking a closer look at science teaching orientations. Science Education, 95(2), 358-376.

Karakhanyan, S., van Veen, K., Bergen, T. (2011). Higher Education Policy Transfer and Diffusion: the case of Armenia. Higher Education Policy, 24(1), 53–83.

Karakhanyan, S., van Veen, K., Bergen, T. (2011). Teachers’ voices within the Changing Times: the case of Armenia. European Journal of Education: research, development and policy,  508–523.

Klein, S., Grever, M., & Van Boxtel, C. (2011). ‘Zie, denk, voel, vraag, spreek, hoor en verwonder’: Afstand en nabijheid in geschiedenisonderwijs en erfgoededucatie in Nederland. Tijdschrift voor Geschiedenis, 124(3), 381-395.

Luttenberg, J., van Veen, K., & Imants, J. (2011). Looking for cohesion: the role of search for meaning in the interaction between teacher and reform. Research Papers in Education, (online November 1, 2011) DOI:10.1080/02671522.2011.630746.

Meijer, P.C., de Graaf, B., & Meirink, J.A. (2011). Key experiences in student teachers’ development. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 17, 115-129.

Nilsson, P., & Van Driel, J. (2011). How Will We Understand What We Teach? - Primary Student Teachers’ Perceptions of their Development of Knowledge and Attitudes Towards Physics. Research in Science Education, 41, 541-560.

Padilla, K., & Van Driel, J. (2011). The relationships between PCK components: The case of quantum chemistry professors.  Chemistry Education Research and Practice, 12, 367-378.

Van Tartwijk, J., Veldman, I., & Verloop, N. (2011). Classroom management in a Dutch teacher education program: A realistic approach. Teaching Education, 22(2), 169-184.

Veen, K. van (2011). Het niveau en de kwaliteit van leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs: wat is het probleem? Pedagogische Studiën, 88(6), 433-442.

Veenman, M. V. J. (2011). Alternative Assessment of Strategy Use with Self-report Instruments: A discussion. Metacognition and Learning, 6, 205-211.

Visser-Wijnveen, G.J., Van Driel, J., Van der Rijst, R.M., Visser, A., & Verloop, N. (2011). Relating academics’ ways of integrating research and teaching to their students’ perceptions. Studies in Higher Education, 38(2) 219-234.

Wieringa, N., Janssen, F.J.J.M., & Van Driel, J.H. (2011). Biology teachers designing context-based lessons for their classroom practice- The importance of rules-of-thumb. International Journal of Science Education, 33(17), 2437-2462.


Professional articles

Den Ouden, J. (2011). Jezelf en elkaar bevragen: In gesprek met vier jonge docenten Godsdienst over hun pedagogische rol. Narthex, 11(1), 59-63.

Den Ouden, J. (2011). Weg naar wijsheid is vragen stellen: In gesprek met Jos van de Laar. Narthex, 11(3), 82-87.

Driel, J.H. van (2011). Hoe ondersteun je als lerarenopleider de leraar-in-opleiding bij zijn of haar ontwikkeling als vakdidacticus? Een uitwerking voor de bètavakken. VELON Kennisbasis Lerarenopleiders. Te vinden op http://www.velon.nl/uploads/kennisbasis/vakdidactiek/hoeondersteunjebetatheorie.pdf

Eggens, L., & Van der Rijst, R.M. (2011). Boekreview: Clarck & Zubizarreta, Inspiring exemplary teaching and learning. Onderzoek van Onderwijs, 40(1), 24.

Hulshof, H. (2011). Bespreking van R. van Hout et al. (red.), Dialect van schoot tot school? Groesbeek 2009: Stichting Nederlandse dialecten. Taal en Tongval, 62(2), 12-17.

Hulshof, H. (2011). Na 35 jaar. Metaal. Tijdschrift voor Leidse neerlandici 8(1), 29-30.

Hulshof, H., & Coppen, P.A. (2011). De strijd voor taalkunde in het schoolvak Nederlands: na veertig jaar eindelijk voet aan de grond? In J. Daniëls, A. Hoeflaak, & E. Kwakernaak (red.), Honderd jaar Levende Talen (1911-2011): Verleden en toekomst van hettaalonderwijs (pp. 26-30). Amsterdam: VLLT.

Janssen, F.J.J.M. (2011). Boekbespreking: Learners in dialogue. Teacher expertise and learning in the context of genetic testing. Tijdschrift voor Didactiek der ß-wetenschappen, 28(2),17-22.

Van Boxtel, C., Klein, S., & Snoep, E. (Eds.) (2011). Heritage education: challenges in dealing with the past. Stichting Erfgoed Nederland.

Van der Rijst, R.M., & Visser-Wijnveen, G.J. (2011). Undergraduate Research and inquiry in the Netherlands. Council for Undergraduate Research Quarterly, 32(2), 35-39.

Van Tartwijk, J., van Veen, K.,  & Vermunt, J. (2011). Effectiviteit van didactieken voor het opleiden van aanstaande leraren. Bijdrage aan kennisbasis lerarenopleiders. VU/VELON. Bron: http://www.velon.nl/uploads/kennisbasis/opleidingsdidac/tartwijkenvermunt.pdf.

Van Veen, K. (2011). Boekbespreking: Proefschrift Ties with potential, Nienke Molenaar. Pedagogische Studiën, 88(6), 423-444.

Van Veen, K. (2011). Effectief opleiden van aanstaande leraren: kenmerkende didactieken. Intern document.

Van Veen, K. (2011). Wanneer werkt doceren? Bijdrage aan kennisbasis lerarenopleiders. VU/VELON. Bron: http://www.velon.nl/uploads/kennisbasis/docerenbegeleid/klaasgeredigeerd.pdf.

Van Veen, K., & van der Lans, R. (2011). Omgaan met excellente leerlingen in reguliere klassen. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 32, 30-35.

Van Veen, K., Driel, J. van, & Veldman, I. (2011). Relaties tussen masterniveau en kwaliteit van onderwijs: Conclusies en verklaringen vanuit onderzoek. Paper geschreven in opdracht van het ministerie van OCW, directie Kennis, september 2011.
ICLON/Expertisecentrum Leren van Docenten: Leiden. 

Van Winkel, M. A., Poell, R. F., Van der Rijst, R. M., & Jurriëns, J. A. (2011). Lecturers’ transition into novel researcher roles at new universities: A conceptual framework and a research agenda. HAN Business Publications, 2011(7), 63-78.

Veenman, M. V. J. (2011). Editorial 2011. Metacognition and Learning, 6, 1.

2010

Scientific articles

De Jong, Z., Van Nies, J.A.B., Peters, S.W.M., Vink, S., Dekker, F.W., & Scherpbier, A. (2010). Interactive seminars or small group tutorials in preclinical medical education: results of a randomized controlled trial. BMC Medical Education, 10(79).http://www.biomedcentral.com/1472-6920/10/79

den Brok, P., van Tartwijk, J., Wubbels, T., & Veldman, I. (2010). The differential effect of the teacher-student interpersonal relationship on student outcomes for students with different ethnic backgrounds. British Journal of Educational Psychology, 80(2), 199-121.

Janssen, F.J.J.M, Van Driel, J.H., & Verloop, N. (2010). Naar praktische ontwerpondersteuning voor docenten.  Pedagogische Studiën, 87(6), 412-431.

Janssen, F.J.J.M., & Waarlo, A.J. (2010). Learning biology by designing. Journal of BiologicalEducation, 44(2), 87-96.

Klein, S.R.E. (2010). Teaching history in the Netherlands: teachers’ experiences of a plurality of perspectives. Curriculum Inquiry, 40(5), 614-634.

Meijer, P., Meirink, J., Lockhorst, D., & Oolbekkink-Marchand, H. (2010). (Leren) onderzoeken door docenten in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 87, 232-252.

Meirink, J.A., Imants, J., Meijer, P.C., & Verloop, N. (2010). Teacher learning and collaboration in innovative teams. Cambridge Journal of Education, 40, 161-181.

Nilsson, P., & Van Driel, J.H. (2010). Teaching Together And Learning Together - Primary Science Student Teachers' And Their Mentors' Joint Teaching And Learning In The Primary Classroom. Teaching and Teacher Education, 26, 1309-1318.

Platteel, T., Hulshof, H., Ponte, P., Van Driel, J.H.,  & Verloop, N. (2010).  Forming a collaborative action research partnership. Educational Action Research, 18(4), 429-451.

Rajuan, M., Beijaard, D., & Verloop, N. (2010). The match and mismatch between expectations of student teachers and cooperating teachers: exploring different opportunities for learning to teach in the mentor relationship. Research Papers in Education, 52(2), 201-213.

Stes, A., Min-Leliveld, M., Gijbels, D., & Petegem, Van P. (2010). The impact of instructional development in higher education: a state-of-the-art of the research. Educational Research Review, 5(1), 25-49.

Van Duijn, G., Dijkxhoorn, Y., Scholte, E. M,. & Van Berckelaer-Onnes, I.A. (2010). The development of adaptive skills in young people with Down syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 54(11), 943-954.

Van Kan, C. A., Ponte, P., & Verloop, N. (2010). Developing a descriptive framework for comprehending the inherent moral significance of teaching. Pedagogy, Culture & Society, 18(3), 331-352.

Van Kan, C.A., Ponte, P., & Verloop, N. (2010). How to conduct research on the moral significance of teaching: A phenomenological elaboration of the standard repertory grid application. Teaching and Teacher Education, 26(8), 1553-1562.

Van Veen, K., Zwart, R., Meirink, J. & Verloop, N. (2010). Professionele ontwikkeling van leraren: een reviewstudie naar effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies van leraren. Reviewstudie in opdracht van en gesubsidieerd door NWO-PROO (Grant no. 441-080353). Leiden: ICLON/Expertisecentrum Leren van Docenten.

Visser, A. (2010). International education in a national context: Introducing the International Baccalaureate Middle Years Programme in Dutch public schools. Journal of Research in International Education, 9(2), 141-152.

Visser-Wijnveen, G. J., Van Driel, J. H., Van der Rijst, R. M., Verloop, N., & Visser, A. (2010). The ideal research-teaching nexus in the eyes of academics: Building profiles. Higher Education Research & Development, 29(2), 195-210.  


Professional articles  

Bouwer, J., Janssen, F.J.J.M., & Verhoeff, F. (2010). Stap voor stap naar een context-concept gerichte aanpak. Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 1,  22-28.

Boxtel, C. van, Bruijn, P. de, Grever, M., Klein, S., & Savenije, G. (2010). Dicht bij het verleden: Wat kunnen erfgoedlessen bijdragen aan het leren van geschiedenis?. Kleio, 7, 18-21.

Corda, A., & Westhoff, G. (2010). Wat weten we over ict en het leren van moderne vreemde talen? Zoetermeer: Kennisnet.

Corda, A., Janssen, J., & Kok, E. (2010). Werkconferentie voor mvt-lerarenopleiders: Beoordeling van afstudeerproducten en ERK. Levende Talen Magazine,  97(1), 46-47.

Den Brok, P., Wubbels, T., van Tartwijk, J., & Veldman, I. (2010). Relatie leraar-leerling is extra belangrijk in multiculturele klas: Blijf kalm en straal rust uit. Didaktief, 10, 18-19.

Hulshof, H. & Hendrix, T. (2010). Het schoolvak Nederlands inhoudelijk aanvullen. In H. Hulshof & T. Hendrix (red.), Taalkunde en het schoolvak Nederlands (pp. 5-10). Amsterdam: VLLT.

Hulshof, H. (2010). Bespreking van Theo Witte, Het oog van de meester (proefschrift RUG,  2008). Pedagogische Studiën 87(3), 219-221.

Hulshof, H. (2010). Van grammatica naar taalkunde. Van een doodlopende naar een doorlopende leerlijn. In H. Hulshof & T. Hendrix (red.), Taalkunde en het schoolvak Nederlands (pp. 12-19). Amsterdam: VLLT.

Hulshof, H., & Van der Logt, A. (2010). Didactische modellen taalkunde voor de tweede fase. In H. Hulshof & T. Hendrix (red.), Taalkunde en het schoolvak Nederlands (pp. 43-46). Amsterdam: VLLT.

Hulshof, H., & Van der Logt, A. (2010). Didactische modellen taalkunde voor de tweede fase. Levende Talen Magazine, mei 2010, 43-46.

Hulshof, H., & Van der Logt, A. (2010). Taalkunde taalkundig getoetst. In S. Vanhooren & A. Mottart (red.), Vierentwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (pp. 249-254). Gent: Academia Press.

Jacobi, R. K., & Van der Rijst, R. M. (2010). Ontwerpprincipes voor het versterken van de verwevenheid van onderzoek en onderwijs in universitaire bacheloropleidingen. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 17(4), 4-12.

Janssen, F.J.J.M. (2010). Het brein werkt niet als een emmer. Bionieuws, 8, 12-15.

Klein, S. (2010). Centrale examinering geschiedenis: een pleidooi. Kleio, 4, 24-25.

Markic, S., Eilks, I., Driel, J. van, & Ralle, B. (2009). Vorstellingen deutscher Chemielehrerinnen und- lehrer uber die Bedeutung und Ausrichting des Chemielerners. Chemie konkret, 16(2), 90-95.

Moonen, M., Stoutjesdijk, E., De Graaff, R., & Corda, A. (2010). Het ERK in het voortgezet onderwijs: ervaringen van docenten moderne vreemde talen. Levende Talen Tijdschrift,  11(4), 34-43.

Nedermeijer, J., & Rijst, R.M. van der (2010). Vergroten van het studiesucces bij de opleiding Technische Natuurkunde. Rapport. Delft: Technische Universiteit Delft.

Roos, K. & Jansen, M. (2010). eDing 21: Google Apps. Retrieved September 16, 2010, from http://www.21edingen.nl/?p=1140.

Roos, K. (2010). eDing 9: Screencasting. Retrieved September 16, 2010, from http://www.21edingen.nl/?p=328.

Tigelaar, D.E.H., Dekker-Groen, A., van Diggelen, M., Verberg, C., & Sins, P. (2010). Begeleiding bij reflectie in MBO Zorg opleidingen: hoe docenten zich professionaliseren. Onderwijs en Gezondheidszorg, 34(2), 3-7.

Van Bemmel, H.J.M. (2010). NiNa en de natuurwetten. NVOX, 35(7), 326.

Van der Logt, A. (2010). Leerlingen literair leren lezen. Metaal. Tijdschrift voor Leidse Neerlandici, 7(2), 32-37.Van der Rijst, R. M. (2010). Boekreview: Ken Bain: What the best college teachers do. Onderzoek van Onderwijs, 39(2), 44.Van der Rijst, R. M., & Jacobi, R. K. (2010). De verwevenheid van onderzoek en onderwijs in universitaire bacheloropleidingen. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 28(1), 2-20.Van Driel, J.H. (2010). Voorwoord. In: K.J. Terpstra, Docent van Nu. Hoe je als docent het beste uit jezelf haalt (pp. 11-13). Osmo Consult.

Van Veen, K., Zwart, R. & Meirink, J. (2010). Effectief professionaliseren van leraren? Resultaten van een review. Meso Magazine, 30, 18-23.

Verstelle, M. (2010). eDing 19: Sociale netwerken. Retrieved September 16, 2010, from http://www.21edingen.nl/?p=990.

Verstelle, M. (2010). eDing 20: Social bookmarking. Retrieved September 16, 2010, from http://www.21edingen.nl/?p=1038.

Verstelle, M. (2010, maart). Aan de slag met 7 online cursussen over ICTO voor docenten. Retrieved September 16, 2010, from http://www.surfspace.nl/nl/artikelen/pages/aandeslagmet7onlineictocursussenvoordocenten.aspx.

Wagenaar, S. & Ingenluyff, E. (2010, augustus). Conferentieverslag Vijfde Internationale Blended Learning Congres. Retrieved September 16, 2010, from http://www.surfspace.nl/nl/Publicaties/Pages/BlendedlearningintheUK.aspx.

 
Last Modified: 18-08-2015